Kuvitusta Lahden Aterian  Hungry kids -kampanjoihin.

 

Median, brändin ja

palvelumuotoilun osaaja

 

Ajantasainen ja monialainen

ammattitaito, tuoreet opinnot sekä

vankka työkokemus takaavat

sujuvat aikataulut ja yksityiskohtiin

ulottuvan osaamisen.

 

Kokeneena organisoijana en arkaile

ryhtyä toimeen ja pystyn osaltani viemään annettuja toimeksiantoja tavoitteeseen sovituissa aikatauluissa sekä

itsenäisesti että osana työryhmää.

 

Annan mielelläni lisätietoa!

Kuvitusta yritystapahtumaan.

Visuaalista viestintää  voi integroida

kaikkeen ja kaikkialle

 

Visuaalinen kieli puhuu muodoin ja värein. Tämä kieli välittää informaatiota, kuvastaa ajatuksia, tunteita ja maailmaa, jossa elämme.

 

Visuaalinen kieli näkyy kaikkialla ja on tärkeä osa elinympäristöämme. Viestit kuvastavat yksilöllisyyttä ja elämäntyyliä sekä tekevät lähettäjistään kiehtovia ja kokemuksista visuaalisesti miellyttäviä.

 

Brändien ja tuotteiden visuaalinen sävy määritellään graafisen suunnittelun avulla. Luova suunnittelu viestii yrityksen tavoitteista, välittää tietoa arvoista, laadusta ja yksilöllisyydestä. Visuaaliset viestit vaikuttavat tunteisiin ja sitä kautta valintoihin, joten ei ole yhdentekevää, miten yritys tuo itsensä esille.

 

Sisällön ja ulkoasun suunnittelu sekä materiaalituotanto kaikkeen viestintään.

Graafisen suunnittelun opinnot antavat perustan alan monenlaisissa työtehtävissä toimimiseen; mainonnan-, näyttely- ja kampanjasuunnittelua, informaatio-, yritys- ja julkaisugrafiikkaa, kuvitusta, kirjagrafiikkaa, typografiaa, valokuvausta, nettisuunnittelua, digitaalista sisällöntuotantoa, alaan liittyvää historiaa ja teoriaa, journalistista viestintää.

Muotoilun menetelmin kohti parempaa käyttäjäkokemusta

 

Mikäli tarvitset fasilitaattoria tai osallistujaa palvelumuotoiluryhmään olen mielelläni mukana. Takana on palvelumuotoilun erikoistumisopinnot sekä muita alan opintokokonaisuuksia.

 

Palvelumuotoilu on palvelujen kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Keskeistä on käyttäjätiedon ymmärtäminen ja palvelukonseptien mallintaminen ja innovointi yrityksen resurssit huomioiden, joten se on myös osaksi liiketoiminnan suunnittelua.

 

Hyödyt syntyvät muun muassa asiakaskokemuksen ja tuottavuuden parantumisesta, uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisestä,  palveluiden toimivuudesta, erilaistamisesta ja kehitysprosessin nopeudesta.

Muotoilu tuo lisäarvoa

 

Asiakkaalle muotoilu on usein valinnassa ratkaiseva tekijä teknisesti tasavertaisten tuotteiden välillä. Muotoilu tuo siis selvää kilpailuaetua tuotteen tarjoajalle. Muotoilulla on myös oma merkittävä osansa yrityskuvan muodostumisessa sekä tuotekonseptien luomisessa.

 

Muotoilu on tärkeässä asemassa, kun kehitetään uutta tuotetta tai parannetaan olemassa olevan ominaisuuksia. Prosessissa huomioidaan ulkonäön lisäksi mm. käytettävyyden, tuotannon, logistiikan ja kestävän kehityksen vaatimukset.

 

Muotoilija kannattaa ottaa mukaan jo tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa.

 

Ota yhteyttä! Teen yhteistyötä eri muotoilijoiden kanssa, mikäli haluat antaa suurempiakin pähkinöitä pureskeltavaksi.

Lisää henkilöresursseja yritykseesi

 

Työskentelen yrittäjämäisesti asiakkaan kanssa läheisessä yhteistyössä tai osana asiakasorganisaatiota monipuolisissa brändinkehittämisen,  palvelumuotoilun, viestinnän, mainonnan, myynnin ja koulutuksen tehtävissä eri toimialojen kanssa. Ajantasainen koulutus, suunnittelun ja tuotannon työkokemus sekä henkilökohtaiset ominaisuuteni antavat edellytykset työn erittäin hyvään ja laaja-alaiseen hoitamiseen.

 

KOULUTUS

  • Muotoilun ja media-alan ylempi amk (2015–)
  • Co-design coaching
  • Palvelumuotoilun erikoistumisopinnot
  • Verkkoviestinnän ammattitutkinnon opinnot
  • Medianomi amk
  • Opintoja mainonnan/markkinointiviestinnän projetinhallinnasta
  • Yrittäjäjohtajatutkinto
  • Yo-merkonomi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun ja media-alaan liittyvissä asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä; muotoiluajattelun soveltaminen yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosessien hallinnassa ja strateginen suunnittelu, brändien kehittäminen, palvelumuotoilu, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen, hyvinvoinnin kehittäminen, informaatiomuotoilu ja ympäristömyötäinen suunnittelu.

© Ari Kiuru 2016